Belægninger
Beton
Kloak
Plante- og støttemure
Referencer - Kloak

ALT kloak arbejde udføres i samarbejde med Mogens Sørensen
se under samarbejdspartnere

Nedenfor findes eksempler på forskellige kloakarbejder:

Kloak eksempel 1 >>
Kloak eksempel 2 >>
Kloak eksempel 2 >>

Kloak eksempel 1

Renovering af gammelt byhus. Delvis renovering og etablering af kloak i kælder, samt efterfølgende opbygning af gulv. Det nystøbte gulv udstyres med fjernvarmebaseret gulvvarme og en nutidig isolering, der sikrer et svagt varmetab og en god og behagelig varmefordeling i rummet.
Kloak eksempel 2

Renovering af stikledning påført hovedledning.
Kloak eksempel 3

Renovering af udvendig kældermur der graves fri og efterisoleres ude fra. Dertil etableres omfangsdræn og der fyldes op med ral. Slutteligt reetableres belægninger og beplantning.
..