Belægninger
Beton
Kloak
Plante- og støttemure
Referencer - Belægninger

Nedenfor findes eksempler på belægningsarbejder:

Brosten >>
Chaussésten >>

Brosten

Eksemplet illustrerer hvordan en brostensbelægning formår at optage og fylde organisk svungne former med et homogent og jævnt resultat - i tilfældet i forbindelse med en indkørsel og en mindre pladsdannelse ved en bolig i Skåde Bakker.

Med brosten er det ligeledes muligt at afslutte belægningen brat men elegant - f.eks. ved brønde og beplantninger der bryder belægningen.

De store linier og afgrænsninger mod andre overflader er trykket op med en bord af brosten som markerer overgangen til et nyt materiale og præciserer formen som brostenene danner.
Chaussésten

Eksemplet illustrerer hvorledes man kan vælge at arbejde med præcise halvbueformationer i chaussésten, som bidrager til et forfinet udtryk og helhedsindtryk.

Halvbuerne kan have bratte overgange til mere skarptskårne belægningstyper eller som i det ovenstående eksempel kan man vælge at indarbejde en bord i brosten.
..